Les

Parat på internasjonal luftfartskonferanse

I panelet: Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, Gabriel Mocho Rodriguez - sektoransvarlig for sivilflyseksjonen i ITF, Martin Maurino fra ICAO - technical officer for global aviation safety, Sara Nelson- president AFA Assosiation of Flight Attendants i USA.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, deltok 6. til 8. september på den internasjonale luftfartkonferansen, ITF Civil Aviation Sector Conference i Montreal, sammen med Sissel Vian som er leder i Parat Kabinforbund.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 12.09.2022 13:50 redigert 12.09.2022 14:22

Tema for konferansen var blant annet status for luftfarten i etterdønningene av koronapandemien, i tillegg til paneldebatter om luftfartens fremtid og tiltak gjort for å legge til rette for ansattes arbeidsforhold rundt helse, miljø og sikkerhet om bord i fly.

Fokus på mental helse
Nyberg deltok i paneldebatt onsdag 7. september, hvor temaet var HMS. I innlegget sitt poengterte hun viktigheten av å ivareta de ansattes helse og sikkerhet på en bedre måte enn det som var tilfellet under pandemien.
– Det er svært viktig å sette fokus på mental helse, da det er en rekke faktorer som har påvirket denne under pandemien, sa Nyberg.

Hun legger vekt på at det må innføres krav om oppfølging og tilrettelegging fra flyselskapenes side, og at det må være nok ressurser tilgjengelig for å kunne gjøre en god jobb.

Nyberg mener det har vært en umulig oppgave å ha tilstrekkelig tett dialog med kabinansatte når arbeidsmengden blir for stor for mellomledere i bransjen.

Vanskelige arbeidsforhold
Et annet tema som ble diskutert var såkalt «fatigue» – en utmattelse som konsekvens av overarbeid etter to vanskelige år i bransjen.

– Fra Australia ble det fortalt om skrekkeksempler på arbeidsdager som strakk seg opp til 26 timer. Mangelen på riskevaluering og for dårlige regler for hvilefasiliteter internasjonalt skaper farlige situasjoner, sier Nyberg.

En av utfordringene i dag er at flere av krisetiltakene innført under pandemien videreføres også nå. Flere av tiltakene tilpasset få avganger og få passasjerer, skaper underbemanning i dag.

FN-organet ICAO som var til stede under konferansen kunne ikke love nye reguleringer for den internasjonale luftfarten, men har satt saken på dagsorden. Representanter fra ITF i ICAO skal følge opp saken.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup