Les

Parat på internasjonal konferanse i Melbourne

Melbourne er hovedstad i den australske delstaten Victoria og er den nest største byen i Australia. Foto: GettyImages.

Parat deltar fra onsdag på den internasjonale fagbevegelsens kongress (ITUC) i Melbourne, Australia. Her samles delegater fra flere fagforeninger fra hele verden, for å diskutere internasjonale kampsaker. I en urolig tid er hensikten med samlingen at fagforeningene står sammen om arbeidstakerrettigheter og demokrati.

 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 10.11.2022 11:15 redigert 11.11.2022 13:40

Paratleder, Unn Kristin Olsen, stiller som delegat på konferansen. Her skal hun blant annet delta i et panel som skal diskutere det organiserte arbeidslivets rolle i kampen mot klimaendringer. Andre ledere fra arbeidstakerorganisasjoner i panelet kommer fra Sør-Afrika, India, Senegal og Danmark.

De vidt forskjellige perspektivene og utfordringene i de respektive landene som deltar i panelet skal bidra til å gi bedre forståelse av kompleksiteten i klimautfordringene verden står overfor. 

Klima er en sentral del av det styrende politiske dokumentet til Parat. Der står det blant annet at Parat skal sikre bærekraftig økonomisk vekst og trygge arbeidsplasser, og samtidig jobbe for det grønne skiftet og grønne arbeidsplasser. Videre står det at Parat mener næringslivet må bidra til at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Ved å dele innsikter og strategier med de andre organisasjonene som deltar på den internasjonale konferansen, er målet å lære av hverandre hvordan man aktivt kan jobbe for smartere klimapolitikk i arbeidslivet.

Også nyvalgt YS-leder Hans-Erik Skjæggerud deltar på konferansen sammen med nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen.

På konferansen i Melbourne skal det også avholdes valg av ny leder til den internasjonale organisasjonen for fagbevegelser. Her stiller tyrkiske Kemal Özkan mot italienske Luca Visentini, som i dag er sittende generalsekretær i det internasjonale europeiske sidestykket til ITUC. 

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo