Les

Parat på besøk hos politiet i vest

Etter flere møter med tillitsvalgte og ledere i Vest politidistrikt, er behovet for sterkt samarbeid gjennom organisering i politiet tydelig. Samtidig må utfordringer med grunnleggende infrastruktur adresseres.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 30.09.2022 15:50 redigert 03.10.2022 16:44

Torsdag besøkte leder av Parat, Unn Kristin Olsen, flere av Bergens politistasjoner og kontor tilknyttet Vest politidistrikt sammen med lederen i Norsk Politilederlag, Kjetil Ravlo og leder i Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol. Besøket viser at flaggsaken "arbeidsglede" gjør seg sterkt gjeldene blant de ansatte her. 

– Det var veldig kjekt å treffe igjen kollegaer, lokale tillitsvalgte, medlemmer og ledere i Vest politidistrikt. Det at flaggsaken vår ble nevnt flere ganger, viser at vi nok en gang har truffet med tema. Arbeidsglede er viktig og det var kjekt å se at samhold og latter fremdeles en en stor del av kulturen i Vest politidistrikt. Selv om mange fremdeles jobber under kummerlige forhold i gammelt politihus så gjør de det beste ut av situasjonen for å løse samfunnsoppdraget til det beste for innbyggerne, sier Unn Kristin Olsen. 

Nytt politihus øverst på agendaen i Bergen sentrum
På hovedpolitistasjonen møtte paratlederne visepolitimester Ane Kvaal, og leder for politistasjonen i sentrum, Lars Morten Lothe. Behovet for nytt politihus i Bergen sentrum har i årevis vært oppe til diskusjon. Så langt uten at det har skjedd noe. Etter samtaler om utfordringene med bygningsmassen og en kort befaring av lokalene er det tydelig at oppgraderingsbehovet er prekært. Dagens tilstand går ut over kvaliteten i tjenesten det er mulig å levere ved stasjonen, og er noe som prioriteres høyt å få forbedret blant de ansatte.

Kjetil Ravlo, leder for Norsk Politilederlag, mener tiden er overmoden for utbedring av politistasjonen.
– Vi ser behovet for et nytt politibygg i Bergen.
Mitt inntrykk er at tiden er overmoden for å komme i gang med et nytt bygg, tilpasset dagens og morgendagens utfordringer. Dette legger et viktig grunnlag for arbeidsmiljø, kvalitet og effektivitet, sier Ravlo.

Sterk stå-på-vilje for Ukraina
Ved politistasjonen i Fyllingsdalen utenfor Bergen sentrum har de ansatte jobbet direkte med hjelp til ukrainere som har flyktet til Norge. Denne stasjonen behandler i tillegg til regulært politiarbeid, søknader om pass. I forbindelse med krigen i Ukraina, har rundt 3 000 personer blitt registrert hos pass-seksjonen ved stasjonen, for å få norsk ID etter å ha flyktet fra hjemlandet.

Her har de ansatte i perioder jobbet doble skift for å ta unna den ekstra arbeidsmengden, midt i en periode der det var store problemer med å produsere norske ID-dokumenter, på grunn av mangler i forsyning av materiell til produksjon. Særlig to russisktalende ansatte ved stasjonen har vært uvurderlig i denne spesielle situasjonen.

Ifølge tillitsvalgte ved stasjonen ser de nå igjen en økning i ukesankomstene fra Ukraina, etter en periode med lavere trykk. En av sakene som derfor ble diskutert var at behovet for registrering og ID-papirer fort kan øke i en usikker global situasjon.

Leder for Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, er imponert over jobben som er lagt ned.
– 
Det er gjort og gjøres fortsatt en formidabel innsats for å håndtere utfordringer knyttet til økt flyktningestrøm og økt passproduksjon. Samtidig får vi tilbakemeldinger på at bemanning både innen patruljetjeneste og etterforskning er presset, og trenger fortsatt løft, sier Kaldhol.

­­­­­Barnehuset i Bergen er en foregangsmodell
Etter besøk på byens politistasjoner, ble det avlagt besøk på Barnehuset like ved. Her finnes det spisskompetanse på avhør av barn utsatt for overgrep, og for voksne og barn med utviklingshemning. Barnehuset i Bergen var landets første, og ble etablert i 2007. I dag finnes det 11 slike sentre med spesialisering på barns rettsvern i Norge. Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus, som er et samarbeid mellom Helsetjenesten, Barnevernet og politiet. Møtet ga innsikt i hvordan eksperter underlagt Politiet arbeider med de aller mest sårbare i samfunnet.

Ser et økt behov for økonomisk hjelp fremover
Dagens siste besøk gikk til Namsfogden, hvor namsfogd Lillian Borge Bersaas, la trykk på at den økonomiske situasjonen i Norge kan gjøre arbeidsmengden fremover betydelig større for instansen. Behovet for et sterkt kompetansemiljø med faste stillinger og fokus på kvalitet i de sivile delene av politiet er avgjørende for at Namsfogden kan levere gode tjenester, ifølge Bersaas. Her ble det også lagt vekt på behovet for å få effektivisert Namsfogdens arbeid, for eksempel gjennom en mer sentralisert myndighet.

Dagen ble avsluttet med medlemsmøte i lokalene til sentrumspolitiet i Bergen. Her fikk øvrige medlemmer mulighet til å lufte tanker og bekymringer om status på polititjenestene som leveres i Vest politidistrikt. Engasjementet var høyt, og flere gode innspill blir tatt videre av Parat for å aktivt arbeide med å skape en bedre arbeidshverdag for de organiserte.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup