Les

Parat ønsker et rammeverk for virksomhets­organisering velkommen

Regjeringen varsler fredag at de vil sette ned et partssammensatt utvalg som skal foreslå et rammeverk for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener et slikt rammeverk raskt må på plass for å hindre uklarheter i arbeidsgiveransvar.
Av Trygve Bergsland 26.08.2019 9:23
Parat-lederen ser en utvikling der arbeidsgivere organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret på flere områder i samfunnet.
– Vi har ført en sak for Høyesterett der spørsmålet om det reelle arbeidsgiveransvaret var tema. Vi ser også dette problemet i virksomheter som Foodora, Uber og andre nye virksomheter, der arbeidsgiveransvaret er uklart, eller helt fraværende, sier Olsen.

Hun er glad for at regjeringen og arbeidsministeren har lyttet til organisasjonene og nå nedsetter et partssammensatt utvalg, der Parat gjennom YS får en representant.
– Vi ser at globalisering og teknologi er de fremste årsakene til endringene i arbeidslivet. Det er samtidig grunn til å tro at klima blir det neste som vil påvirke arbeidsdagen for oss alle. I et slikt perspektiv er det riktig av regjeringen å spille på lag med partene i arbeidslivet, sier Olsen.

Parat-lederen ønsker seg et rammeverk som tydelig klargjør arbeidsgiveransvaret og at en slik klargjøring også blir tatt inn i arbeidsmiljøloven.
– Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten innenfor vide rammer, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte. Virksomheter som ønsker all innflytelse på arbeidstakerne, må samtidig ha det formelle ansvaret for de samme arbeidstakerne. Slik er det ikke i dag, sier Olsen.

Utvalget skal ifølge regjeringen jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021.
Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo