Les

Parat om domstolene i stortingshøring

Under stortingshøringen om domstolene torsdag, la Parat vekt på at bemanningen blant dommernes støttepersonell gjennomgående er redusert de siste årene som følge av ABE reformen, noe som har vært ekstra belastende for domstolene.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 12.11.2021 16:45 redigert 12.11.2021 18:47

Parat ber Stortinget om at det avsettes midler til å styrke dommernes støttepersonell, slik at alt arbeid i domstolene skal kunne utføres grundig, samvittighetsfullt og være preget av den høye kvaliteten vi som borgere forventer av domstolen.

Sikkerhet, lyd og bilder
Fagsjef i Parat, Arve Sigmundstad, legger også vekt på fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kan bidra til at medarbeidere, aktører, publikum og brukere av domstolene kan føle seg trygge.
– Det er et sterkt behov for styrke sikkerheten ved å etablere sikkerhetskontroll i Bergen tinghus, Trondheim tinghus, Stavanger tinghus, Skien tinghus, Borgarting lagmannsrett og Gulating lagmannsrett. Parat ber om at domstolene sikres midler til å etablere sikkerhetskontroll i nevnte domstoler, sier Sigmundstad.

Parat tok også opp manglende midler til lyd. Bilde og opptaksutstyr.
– I det framlagte statsbudsjettet er det ikke satt av midler til opptaksutstyr i alle domstoler. Uten disse midlene kan ikke domstolene følge opp lovendringen fra 2005 om opptak i retten. Parat ber om at domstolene tildeles midler til opptaksutstyr slik av lovendringen fra 2005 kan følges opp. Dette er investeringer som ikke kan tas innenfor ordinær budsjettramme, uten at dette går på bekostning av domstolenes samfunnsoppdrag, sier Sigmundstad.

Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo