Les

Parat og YS gir til TV-aksjonen

Foto: Leger uten grenser/Vincenzo Livieri
YS har sammen med YS-forbundene gitt 240 000 kroner til TV-aksjonen. – Det å støtte TV-aksjonen er blitt en tradisjon og særlig hyggelig er det at vi gjør det sammen med vår hovedorganisasjon og noen av de andre YS forbundene, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.10.2022 10:00 redigert 23.10.2022 11:45
YS og YS-forbundene Parat, Negotia, SAFE, Skolelederforbundet og Stafo har samlet bidratt med 140 000 kroner til årets TV-aksjon. I tillegg har Finansforbundet og Delta gitt 50 000 hver direkte til aksjonen. Totalt gir YS-familien 240 000 til årets TV-aksjon.

Midlene fra årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.
– Millioner av mennesker venter på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer, utvikle medisiner og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser, Jeg oppfordrer alle til å støtte årets TV-aksjon, sier YS-leder Erik Kollerud..

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet.

Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.
– Med årets TV-aksjon bidrar vi til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Midlene skal brukes til å gi vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og helsehjelp, sier Kollerud.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

Du kan støtte årets TV-aksjon her
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo