Les

Parat NAV: – Vi har utrolig mye å lære

– Vi må ta vår del av ansvaret og sikre at dette ikke skjer igjen. Men det er ikke den enkelte ansatte som kan lastes, sier Afathe Osland Hellesen til NTB.
Hovedtillitsvalgt i NAV, Agathe Osland Hellesen, er glad for at det pekes på systemfeil i rapporten om NAV-skandalen. Hun har tillit til dagens ledelse.
Av NTB-Snorre Schjønberg Publisert dato 04.08.2020 19:05 redigert 05.08.2020 8:28
Hellesen, som er leder for Parat NAV, sier at det viktigste for henne fortsatt er at NAV rydder opp overfor de mange som ble feilbehandlet.

Hun sier det var tungt å lese hvordan brukerne er blitt behandlet i rapporten som kom tirsdag.
– Så blir det naturlig for meg i neste omgang å tenke på de ansatte. Jeg er opptatt av den enkelte ansatte og at den ikke kan lastes. For dette er systemfeil der ledelsen har ansvar. Det er ingen tvil om at det har vært manglende fagtema i lederdialogen, sier Hellesen til NTB.

– Utrolig mye å lære
Hellesen sier at det gleder henne at utredningen kommer til samme konklusjon som hun og Parat har hatt siden januar: At ansvaret ligger hos NAV-ledelsen og at andre instanser også har sviktet. Hun mener de ansatte må inkluderes i ryddejobben som nå skal gjøres.
– Vi har utrolig mye å lære, og vi må ta vår del av ansvaret og sikre at dette ikke skjer igjen. Men det er som sagt ikke den enkelte ansatte som kan lastes, sier hun.

Hun påpeker at de nå sitter med en helt ny direktør som så vidt fikk satt seg i stolen før denne rapporten kom.
– Vi skal lære ham å kjenne og jeg føler meg trygg på at han tar dette på det største alvor og vil gjøre noe for at dette ikke skal skje igjen.

Har tillit til ledelsen
– Så til tross for at rapporten påpeker svikt i ledelsen, har dere tillit til at dagens ledelse skal rydde opp?
– Ja, jeg har tillit til at vi skal finne ut hvordan dette kan gjøres bedre, og skulle det vise seg å være vanskelig, får vi ta det da, sier hun.

Hellesen mener det er for tidlig å trekke fram hva som må rettes opp i og når.
– For meg som fagforeningsleder er det åpenbart at det som er viktig nå er en tydelig og tett dialog om hvordan vi skal involveres i det arbeidet som skal skje.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup