Les

Parat NAV: Ansatte har arbeidet i god tro

Agathe Osland Hellesen og Anneli Nyberg. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-tv
De ansatte i NAV har arbeidet i god tro. Det er NAV som institusjon som har sviktet, ikke den enkelte medarbeider i NAV, sa Parat NAV-leder Agathe Osland Hellesen i Stortinget torsdag.
Av Vetle Daler 09.01.2020 17:55
Torsdag og fredag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpen høring om NAV-saken. Torsdag ettermiddag holdt Parats nestleder Anneli Nyberg og Parat NAV-leder Agathe Osland Hellesen sitt innlegg i høringen.

Det er viktig for Parat NAV som fagforening å være en tydelig stemme i offentligheten på at vi ikke vil akseptere hets og sjikane av enkeltmedarbeidere i NAV, sa Agathe Osland Hellesen. 

Etter vår oppfatning er det vi nå ser konsekvensene og resultatet av dårlig politisk håndverk og mangelfull konsekvensutredning i forkant av 1994 og i ettertid. Eksempelvis kan det nevnes at forordningen i 2012 så langt vi kjenner til ikke var ute på høring, sa hun.

På spørsmål fra Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen om strukturendringer og omorganiseringer i NAV har påvirket kvaliteten på tjenestene, svarte Hellesen bekreftende. 
Det er åpenbart at kvantitet har gått på bekostning av kvalitet, det er det ikke tvil om, sa hun. Parat NAV-lederen er imidlertid fornøyd med tiltakene NAV har iverksatt etter at skandalen var et faktum. Denne oppfatningen delte hun med blant andre Øyvind Hov Randmæl, som leder Parat NAVs søsterforbund AVYO.
Oppryddingen og informasjonsflyten har vært veldig bra. NAV-direktør Sigrun Vågeng er opptatt av at informasjon skal komme ut til de ansatte, og vi har hatt mulighet til å komme med innspill underveis, sa Hellesen. 

En rekke aktører er invitert til høringen, blant andre de tidligere statsrådene Anniken Huitfeldt, Robert Erikson, Hanne Bjurstrøm og Jonas Gahr Støre. Torsdagens høring startet med at tidligere riksadvokat Tor Aksel Busch la seg helt flat og beklaget uten forbehold overfor dem som er urettmessig dømt for trygdesvindel. Høringen fortsetter fredag.
 
Les også: Mye uklart før kontrollhøring om trygdeskandalen

Les også: Parat NAV med innlegg i stortingshøring
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo