Les

Parat møter regjeringen om permitteringsregler

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Foto: Parat
Tillitsvalgte i Parat frykter for masseoppsigelser på Gardermoen. Etter dialog med regjeringen, møter tillitsvalgte regjeringen, representert ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, tirsdag ettermiddag.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 31.08.2021 14:50 redigert 31.08.2021 17:18

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier det er viktig å finne en løsning for dem som fortsatt er permittert.
– Store deler av norsk arbeidsliv er godt i gang etter pandemien og vil ikke ha behov for ytterligere permitteringer. Samtidig er det enkelte grupper innenfor luftfart og reiseliv som fortsatt sliter. Her må vi finne bransjespesifikke løsninger for å unngå masseoppsigelser etter 1. oktober og vi forventer at det kommer konkrete løsningsforslag i dagens møte, sier Nyberg.

Arbeiderpartiet presser regjeringen
Parats tillitsvalgte møtte arbeidsministeren om permitteringsreglene allerede tidlig i august og med et oppfølgingsmøte med ordfører i Ullensaker kommune om situasjonen for ansatte i luftfart. På møtet med ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), stilte også stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt, som er førstekandidat på Akershus-listen for Arbeiderpartiet.

På møtet utfordret Anniken Huitfeldt Solberg-regjeringen om å komme luftfartsansatte i møte. Hun var tydelig på hva en ny Ap-leder regjeringen vil gjøre, og hun utfordrer Solberg-regjeringen om komme de ansatte i møte.
– Vi vil forlenge permitteringsordningen for flybransjen for å redde de pandemiutsatte arbeidsplassene på Gardermoen. Her er det en senere åpning enn i resten av Norge. Arbeidsplassene kommer tilbake. Vi har diskutert hvordan vi etter et eventuelt regjeringsskifte raskt kan komme på plass å få til et partssamarbeid slik at bedriftene slipper å si opp folk og forlenge permitteringene noe, for eksempel frem til 1. januar 2022, sa Huitfeldt til Parat24 etter møtet.

Stortingsflertall for en løsning
Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt at de vil få på plass en forlenget permitteringsordning, og Rødt har bedt presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget. Fremskrittspartiet har også bekreftet at de vil støtte en forlengelse av reglene.

I tillegg til møtet med Parat, tirsdag, har arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sagt at han skal møte partene i arbeidslivet fredag. Så langt sier Isaksen at han fortsatt ønsker å fase ut dagens permitteringsordninger i oktober.

Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten