Les

Parat med høringsinnspill til luftfartsstrategi

Torsdag avholdes det høring om stortingsmeldingen "Nasjonal luftfarsstrategi". Parats nestleder, Anneli Nyberg, kommer med sine innspill til strategien, sammen med leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 09.03.2023 8:50 redigert 14.03.2023 12:25

Nyberg sier stortingsmeldingen Nasjonal luftfarsstrategi er noe Parat har etterlyst, og ventet lenge på. Nestlederen i Parat berømmer derfor regjeringens initiativ om å legge frem en overordnet nasjonal strategi. 

– Vi heier på norsk luftfart, og vi vet hvor viktig den er for både næringsliv, beredskap, og bosatte i distriktene i dette avlange landet, innledet Nyberg i sitt innlegg. 

Sosial bærekraftig luftfart 

Nyberg trekker særlig frem kapittelet om "Sosial bærekraftig luftfart" som positivt i dokumentet om nasjonal luftfartsstrategi. Hun sier det er helt nødvending å adressere utfordringene ansatte i bransjen står overfor. Nyberg peker særlig på viktigheten av å forebygge opprettelsen av kreative selskapsformer, med formål om å unndra seg arbeidsgiveransvaret. 

– Henter man inntektene sine i Norge, må man også være forberedt på et norsk kostnadsnivå, med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Nyberg. 

Støtter Avinor-modell

Parat som organisasjon stiller seg bak dagens Avinor-modell for finansiering av norsk luftfart. Denne sikrer ifølge Nyberg forutsigbarhet for bransjen. 

– Modellen slik den er utformet bidrar til forutsigbarhet for bransjen, det er bransjen avhengig av. Skulle denne, mot formodning, endres – må det etableres en ny langsiktig og forutsigbar finansieringsmodell som sikrer og garanterer infrastrukturen som norsk luftfart er en så viktig del av, sier Nyberg. 

Norsk luftfart under press

 Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, ønsker stortingsmeldingen velkommen. Han påpeker samtidig at norsk luftfart er under sterkt press fra utenlandske aktører. 

 – Vi er glade for å se en stortingsmelding som tar for seg en helhetlig strategi for norsk luftfart. Det er en grunn til at jeg legger vekt på norsk luftfart. Denne er under press på grunn av utenlandske selskap med uakseptable arbeidsforhold, kreative organisasjonsmodeller, piloter som jobber som selvstendig næringsdrivende, og lignende, sier Holsether. 

Pilotforbundet mener at en lovgivning etter modellen som i dag brukes i Frankrike må på plass i Norge. Holsether viser til lovverket som sier at flyselskaper i Frankrike, som skal betjene det franske markedet, må følge fransk lov, og franske betingelser – uavhengig om selskapet flyr innenriks eller utenriks. 

– Pilotforbundet mener at en lovgivning, etter mal fra den franske loven "Decree-2006" må på plass. Vi oppfatter at døren står på gløtt. Nå må den på vid vegg. Hvis ikke kan selskaper knyttet til Norge, med norsk driftstillatelse, være truet over tid. dette handler om norske arbeidsplasser, norske bedrifter, men også om noe mer – det handler om totalforsvar og beredskap, sier Holsether. 

Krever sikkerhetssystem mot droner i luft

Holsether avslutter sitt innlegg med å trekke frem den økte dronetrafikken i Norge. Han etterlyser systemer for å detektere droner, og at myndighetene gjør mer for å få dette på plass. 

– Dronebransjen er i sterk vekst og utvilsomt en viktig del av fremtidens luftfart. Det er derfor viktig å iverksette tiltak som reduserer faren for sammenstøt mellom droner og bemannet luftfart – særlig helikopter. Det finnes applikasjoner som gjør at droner kan vises på pilotenes display. Pilotforbundet krever at utvikling og drift av et slikt system snarest blir et statlig ansvar, slik at flysikkerheten blir godt ivaretatt også på dette området, sier Holsether.  

 

 

 

 

Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo