Les

Parat krever økt lønn i sykehusene

Forhandlingene for Parats medlemmer i sykehus og helseforetak i Spekter-området gjennomføres mandag. Blant hovedkravene er en konkurransedyktig lønn, økte tillegg for kompetanse, ansvar og ubekvem arbeidstid, og styrket mulighet for kompetanseutvikling.

Av Helene Husebø Publisert dato 20.06.2022 11:35 redigert 20.06.2022 14:32

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at partene kan fremme krav om og forhandle om alle bestemmelsene i overenskomsten.

Forhandler i Parat, Renate Messel Hegre, og foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus, Anders Fredheim, deltar i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjon Spekter. Forhandlingsleder er Lizzie Ruud Thorkildsen, som leder YS Spekter.

Parat har sammen med YS Spekter satt disse hovedkravene:

  • Generelt lønnstillegg som gir en konkurransedyktig lønn for medlemmene i sykehusene
  • Økte tillegg for kompetanse, ansvar og ubekvem arbeidstid
  • Styrket mulighet for kompetanseutvikling
  • En intensivering av arbeidet med heltidskultur og god oppgavedeling.

Forhandlingsfrist er midnatt mandag 20. juni.

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo