Les

Parat krever økt kjøpekraft for ansatte i kommunal sektor

Det er tid for lønnsforhandlinger mellom YS og Samfunnsbedriftene.
Tirsdag starter lønnsforhandlingene mellom YS og Samfunnsbedriftene. – Vi krever økt kjøpekraft for ansatte i kommunal sektor, sier Parats representant i forhandlingene, Bjørn-Are Sæther.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 09.05.2023 11:00 redigert 09.05.2023 11:51

Parat har et felles forhandlingsutvalg med Delta og Yrkestrafikkforbundet (YTF) på tariffavtalen med Samfunnsbedriftene. Sæther er tydelig på hva som er viktig i årets oppgjør.
– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer i år, sier han.

Må tas hensyn til høy prisvekst i oppgjøret

Den økonomiske veksten i Norge i 2022 var god, og prisveksten endte på 5,8 prosent. Det er forventet høy prisvekst også i 2023 samtidig som rentene har økt.
– Som følge av den høye prisveksten i 2022 har kommunal sektor igjen hatt en klar reallønnsnedgang. Samtidig har industrien for tredje året på rad gått utover anslaget i frontfaget, og lønnsforskjellene mellom privat og kommunal sektor har økt. Dette må det tas hensyn i årets mellomoppgjør, sier Sæther.

I tillegg krever YS følgende økonomiske innretning på årets oppgjør:
• Tillegg på lønnstabellen.
• Prioritering av fagarbeideren.
• Pott til lokale lønnsforhandlinger.
• Ekstra heving av garantilønnssatsene.
• Et oppgjør på høyde med kommunal sektor.

Satt av to dager til forhandlinger

Samfunnsbedriftene, tidligere KS Bedrift, er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kommunale selskaper. Alle selskaper som er helt eller delvis offentlig eid kan være medlem i Samfunnsbedriftene. Medlemsbedriftene er fordelt på flere bransjer, som energi, avfall, havn, brann og redning, vann og avløp, revisjon, helse og eiendom.

Forhandlingene starter onsdag klokken 11.00. Det er satt av to dager til forhandlinger.

Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup