Les

Parat inngår samarbeid med Equality Check

Emily Nortway (t.v) og Marie Sunde fra Equality Check vil bidra til at Parat får mer faktakunnskap om likestillingssituasjonen i virksomhetene. Toto: Trygve Bergsland/Parat
Hvordan står det egentlig til med likestillingen der du jobber, eller i nabobedriften? Nå er det mulig å legge igjen anmeldelser av bedriften du jobber i på samme måte som du kan gjøre om hoteller og restauranter du besøker.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 27.08.2020 14:55 redigert 27.08.2020 15:18

Initiativtakerne til Equality Check er Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes. De grunnla den ungdomsledede organisasjonen #Hunspanderer i Norge 2015. Equality Check er en videreføring av dette arbeidet. Visjonen er å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like muligheter for alle gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet.

Marie Louise Sunde er daglig leder, og sammen med kommunikasjonsjef Emily Northway presenterte de Equality Check for Parats hovedstyre torsdag.  De beskrev Equality Check som "Tripadvisor for likestilling på arbeidsplassen", og som et nyttig verktøy for å jobbe med likestilling og mangfold i virksomhetene. 

Dokumentert kunnskap
Parats leder Unn Kristin Olsen mener samarbeidet mellom Parat og Equality Check kan bli et viktig bidrag i arbeidet for likestilling og mangfold i bedriftene.
– Det er mye synsing rundt likestilling og mangfold. Med dette verktøyet kan tillitsvalgte og andre få dokumentert kunnskap om hvordan ansatte oppfatter arbeidsplassen og ledelsens arbeid med likestilling og mangfold, sier Parat-lederen. 

Hva er Equality Check?
Equality Checks nettside kan ansatte legge igjen anonyme anmeldelser om hvordan det er med like muligheter, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og liv og ledelsens engasjement for mangfold i bedriften de jobber i. Når mer enn fem ansatte har anmeldt en virksomhet, blir det mulig for alle å se vurderingene av virksomheten. Anmeldelsen din er selvfølgelig helt anonym.  Svarene vil bli blandet med andres og blir presentert som en del av et gjennomsnitt.

Egen landingsside for Parat
Samarbeidet med Parat gjør at Parats medlemmer får en egen landingsside der de kan gå inn og vurdere sin egen virksomhet.
Equality Check vil dele aggregert data om bransje og bedrift. Resultatene vil kunne brukes av tillitsvalgte som et verktøy i likestillingsarbeidet.

 
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo