Les

Parat-håp om permitteringsløsning etter møte med arbeidsministeren

Parats nestleder, Anneli Nyberg, er skuffet over at det ikke kom konkrete lovnader i møtet, men forventer en løsning i løpet av uken. Foto: Trygve Bergsland.
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier i et møte med Parat at han vurderer endringer i permitteringsreglene fortløpende. Parats nestleder, Anneli Nyberg, er skuffet over at det ikke kom konkrete lovnader i møtet, men forventer en løsning i løpet av uken.
Av Vetle Daler Publisert dato 31.08.2021 17:10 redigert 31.08.2021 21:17
Arbeidsministeren viser til møtet han skal ha med alle hovedorganisasjonene førstkommende fredag.
– Vi jobber med en beslutning om endringer i permitteringsregelverket. Utfordringene er at permitteringsperioden spiser av dagpengeperioden. Jo lenger man forlenger permitteringsperioden, jo kortere tid har man krav på dagpenger. Her er det en åpenbar nedside, sier Isaksen til Parat24.
 
Tillitsvalgt er optimist etter møtet
Hovedtillitsvalgt for Parat i Travel Retail Norway (TRN), Linda Iversen Norbeck, er optimist etter møtet med arbeidsministeren.
– Jeg tolker svarene fra arbeidsministeren slik at han nå jobber for å finne en løsning som vil bli diskutert med hovedorganisasjonene på fredag, sier Iversen Norbeck.

Nestleder i Parat sier det er viktig å peke på at luftfarten og bakkepersonell knyttet til luftfart befinner seg i en spesiell situasjon.
– Vi har overfor regjeringen påpekt viktigheten av å finne bransjespesifikke ordninger som bidrar til å unngå oppsigelser av store ansattgrupper nå i innspurten av pandemien. Vi mener at en utvidelse av permitteringsordningen, i kombinasjon med kompetansetiltak og lønnsstøtte, vil være målrettede ordninger som kan bidra til at vi unngår nye og store masseoppsigelser, sier Nyberg.

Arbeiderpartiet presser regjeringen
Parats tillitsvalgte møtte arbeidsministeren om permitteringsreglene allerede tidlig i august og med et oppfølgingsmøte med ordfører i Ullensaker kommune om situasjonen for ansatte i luftfart. På møtet med ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), stilte også stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt, som er førstekandidat på Akershus-listen for Arbeiderpartiet.

På møtet utfordret Anniken Huitfeldt Solberg-regjeringen om å komme luftfartsansatte i møte. Hun var tydelig på hva en ny Ap-leder regjeringen vil gjøre, og hun utfordrer Solberg-regjeringen om komme de ansatte i møte.
– Vi vil forlenge permitteringsordningen for flybransjen for å redde de pandemiutsatte arbeidsplassene på Gardermoen. Her er det en senere åpning enn i resten av Norge. Arbeidsplassene kommer tilbake. Vi har diskutert hvordan vi etter et eventuelt regjeringsskifte raskt kan komme på plass å få til et partssamarbeid slik at bedriftene slipper å si opp folk og forlenge permitteringene noe, for eksempel frem til 1. januar 2022, sa Huitfeldt til Parat24 etter møtet.

Stortingsflertall for en løsning
Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt at de vil få på plass en forlenget permitteringsordning. Fremskrittspartiet har også bekreftet at de vil støtte en forlengelse av reglene. Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap, sier til NTB at det er bra når regjeringen setter seg ned med partene i arbeidslivet for å finne løsninger.
– Om regjeringen ikke gjør jobben på fredag, må Stortinget gjøre det. Da vil vi ta initiativ til å kalle inn Stortinget, og vi forventer at et flertall vil være med på det, sier hun til NTB.
 
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten