Les

Parat forsvar samler tillitsvalgte på Gardermoen

Onsdag og torsdag samles tillitsvalgte i Parat forsvar til seminar. På talerstolen står blant andre Elisabeth Natvig, viseadmiral og sjef Forsvarsstaben.
Av Vetle Daler Publisert dato 30.11.2021 14:40 redigert 01.12.2021 8:24
Foruten Natvigs orientering om utviklingen i Forsvaret, står følgende blant annet på programmet disse to dagene:

- Ledelse og tariff  ved YS Stat-leder Pål Arnesen
- Livslang læring ved Forsvarets høgskole-rektor Lars Arne Auli
- Arbeidsglede ved Parat-leder Unn Kristin Olsen og foredragsholder Hasse Thorbjørnsen
- Arbeidsgivers styringsrett ved Parat-advokat Christen Horn Johannessen
- Omstilling ved Parat-advokat Annbjørg Nærdal
- Medlemsverving ved Parat-rådgiver Ståle Botn

Parat forsvar er en av fagforeningene med lengst erfaring fra forsvarssektoren. Forbundet ble stiftet i 1960. 

I 2018 byttet forbundet navn fra Personellforbundet (Pefo) til Parat forsvar, og ble dermed en del av Parat-familien.

Parat forsvar organiserer både sivilt og militært ansatte, og ledes av Johan Hovde.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo