Les

Parat forsvar i stortingshøring

Mandag var det Parat forsvars tur til å gi Stortinget innspill til statsbudsjettet for 2021.
– Det ligger svært liten økning på personellsiden for 2021. Dette er en lav ambisjon, all den tid vi vet og erfarer at det jobbes svært mye, og i lange per utover det som er forsvarlig og til dels lovlig, sa Parat forsvar-leder i høringen, som du ser et redigert opptak av her.
Av Vetle Daler Publisert dato 27.10.2020 16:50
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo