Les

Parat forsvar: – En dråpe i havet

Forsvaret er blant etatene som får ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fra torsdag. – En dråpe i havet, sier nestleder Eivind Olsen.
Av Vetle Daler Publisert dato 11.05.2023 16:20
Olsen understreker at Parat forsvar er fornøyd med alle ekstra bevilgninger til Forsvaret. 
– Likevel er Forsvaret pålagt å spare flere milliarder for at vi skal få økte bevilgninger. Vi er nå inne i enda en omorganisering som har til hensikt å barbere bort enda flere årsverk fra dem som skal støtte opp om den operative virksomheten, sier han til Parat24. 
 
Olsen er bekymret for at moderniserings- og effektiviseringsprogrammene som gjennomføres skal bidra til at personellet pålegges enda flere oppgaver enn det de har i dag.
– Vi vet at mye av personellet jobber masse ekstra allerede, så det er ikke spesielt motiverende at færre personer skal utføre de samme oppgaver som tidligere. Det kan også legges til at krigen i Ukraina har tappet Forsvaret for mange milliarder. Da blir 2,1 milliard i økning lite penger, og nesten som en dråpe i havet, sier nestlederen i Parat forsvar.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo