Les

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Leder av Parat forsvarer, Johan Hovde, sier det er vanskelig å se at Forsvaret får de økonomiske rammer som skal til for å oppfylle politiske forventninger. Han krever mer personell, økt fornyelse av materiell, erstatning for donasjoner til Ukraina og ikke minst fornying og modernisering av eiendom, bygg og anlegg.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 26.10.2023 17:15

Hele innlegget til Parat forsvar kan du se og høre i opptaket, som er en del av denne saken.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup