Les

Parat forsvar ble hørt

Leder i Parat Forsvar Johan Hovde er glad for at stortinget har vedtatt en raskere opptrappingsplan når det gjelder personell i forsvaret Foto: Parat
Torsdag behandlet Stortinget langtidsplanen for forsvaret. I høringsrunden påpekte Parat forsvar at regjeringens forslag om styrking av personell var for lite ambisiøs.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 26.11.2020 13:25 redigert 07.01.2021 8:02

Forbundsleder i Parat forsvar Johan Hovde sier at regjeringen i det store følger opp tidligere og inneværende langtidsplan, noe som etter Hovdes mening er en ambisiøs plan med styrking på mange områder. 

Raskere opptrapping av antall ansatte
Et flertall i Stortingets utenriks- og forsvarskomite vil forsere opptrapping av antall ansatte i Forsvaret. I komiteinnstillingen vises det blant annet til Parat forsvars innspill i høringsrunden, der de påpekte at personellopptrappingen måtte komme tidligere enn først foreslått. 
– Det er gledelig at styrking av personell kommer raskere enn det regjeringen først anslo. Her har vi blitt hørt, sier Hovde.

Hovde understreker at det er mange utfordringer og oppgaver som ligger foran dem med denne planen, og at Parat Forsvar skal gjøre sitt til at vi får et best mulig forsvar ut av denne langtidsplanen.

Les komiteens innstilling her.

Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo