Les

Parat-enighet i lønnsoppgjøret for frontfaget

Forhandlingsleder for Parat, Kjell Morten Aune. Foto: Trygve Bergsland
Natt til søndag ble Parat enig med Norsk Industri på Industrioverenskomsten. Forhandlingsleder for Parat, Kjell Morten Aune, sier arbeidstakerne har fått gjennomslag for flere viktige krav i meklingen, blant annet reallønnsøkning med en ramme på 3,7 prosent.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 02.04.2022 0:10 redigert 06.05.2022 14:48
Parats forhandlingsleder sier enigheten innebærer en ramme for frontfaget som er i tråd med kravet om en reallønnsutvikling.
– Dette har vært krevende forhandlinger, men vi har oppnådd 4 kroner i generelle tillegg og ekstra 2 kroner til de ansatte i tekstilindustrien. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner. Det er fortsatt usikkerhet til hvordan den faktiske prisstigningen kommer til å bli, men vi har valgt å legge tallgrunnlaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) til grunn når vi nå har oppnådd en ramme på 3,7 prosent, sier Aune.

Fortsatt usikker prisutvikling
Han sier usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland fortsatt vil kunne føre til uforutsett økning i energipriser og matvarepriser.
– I årets oppgjør har vi også måttet ta hensyn til store økonomiske forskjeller mellom virksomhetene i konkurranseutsatt industri. Mange bedrifter går svært godt og leverer store overskudd, mens for eksempel deler av leverandørindustrien er hardt rammet av pandemien, sier Aune.

Prioritering av lavtlønnede
Forhandlingslederen sier det er avtalt et generelt tillegg til alle på 4 kroner i årets oppgjør.
– Tekstilarbeidere får ytterligere 2 kroner som et lavlønnstillegg, noe som kommer på toppen av det generelle tillegget. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner og vi skal også forhandle lokalt, sier Aune.

Offshore og kompetanse
Aune sier Parat har jobbet inn flere detaljer i avtalen for offshorearbeidere.
– Offshorearbeiderne får bedre forutsigbarhet når det gjelder fritid i hjemmet etter endt arbeidsperiode. De får også rett til betaling ved avbrudd av oppholdsperiode, i tillegg til at arbeid utover avtalt oppholdsperiode gir overtidsbetaling. Alt dette viktige punkter for oss, sier han.

Starten på lokale forhandlinger
Den økonomiske rammen fra oppgjøret er noe alle berørte virksomheter må ta hensyn til.
– Vi vil imidlertid nå i etterkant veilede våre tillitsvalgte til å starte lokale forhandlinger der resultatet fra dette oppgjøret ligger i bunn og ytterligere lønnsøkninger tilpasses den enkelte bedrifts økonomi og lønnsevne. Det er viktig at våre medlemmer får sin del av verdiskapningen i den enkelte bedrift, sier Aune.

Les også: Enighet om den økonomiske rammen for tariffoppgjøret 2022
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo