Les

Parat domstolene krever økning i budsjettet

Leder for Parat domstolene, Rita Boine, sier hun er skuffet over at det i forslag til statsbudsjett for 2024 er underdekning knyttet til opprusting av domstollokaler, manglende inndekning for økte husleiekostnader og manglende midler til investering av teknisk utstyr.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 26.10.2023 16:20 redigert 07.11.2023 15:43
Boine sier at domstolene i 2023 har hatt ansettelsesstopp, noe som har medført en betydelig bemanningsreduksjon og en innsparing på 40 millioner kroner.
– Fra Domstoladministrasjonen kommer det signaler om at ansettelsesstoppen også vil måtte videreføres for budsjettåret 2024 dersom bevillingen ikke øker. Rammebevilgningene til domstolene må økes betydelig, vi må slipper å drive rovdrift på de ansatte, sier hun.

Den positive siden ved statsbudsjettet er ifølge Boine forslaget om oppstarts midler til rehabilitering og sikring av tinghuset i Bergen. 
– Dette har Parat Domstolene i en årrekke etterlyst midler til, sier hun,

Hele innlegget til Parat domstolene kan du se og høre i opptaket, som er en del av denne saken.
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup