Les

Parat bistår SAS-ansatte i oppsigelses­prosessene

Unn Kristin Olsen er glad for at Parat over mange år har bygget opp en bred og god kompetanse på utfordringene i luftfarten. Foto: Vetle Daler
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier det er trist og sjokkerende når SAS nå annonserer oppsigelse av 5000 ansatte, samtidig er hun nå opptatt av å forberede seg på forhandlinger med selskapet og samtidig ivareta ansattes interesser og rettigheter.
Av Vetle Daler Publisert dato 28.04.2020 14:45 redigert 29.04.2020 8:49
Leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, sier han erkjenner at flybransjen er hardt rammet av koronakrisen og at det vil ta tid å komme tilbake.
– Vår jobb nå er å følge opp våre medlemmer og sørge for å finne flest mulig løsninger som kan ivareta jobbene til så mange som mulig. Det er viktig for oss at prosessene knyttet til overtallighetshåndtering går riktig for seg. Heldigvis har vi mange dyktige advokater i Parat som nå vil få mye å gjøre i tiden fremover, sier Skogvang.

Dialog med selskapet
Martinus Røkkum som er leder for SAS Norge Kabinforening, sier at meldingen fra SAS om at så mange mister jobben er sjokkerende.
– Koronakrisen rammer flybransjen knallhardt og vi ser at det vil ta tid før vi er tilbake i full drift. Nå skal vi ta vare på medlemmene våre, samtidig som vi vil gå i dialog med selskapet og myndighetene for å se hva vi kan få til for å komme ut av dette på best mulig måte. Vi ber samtidig om at regjeringen nå utvider permisjonsreglene fra 26 til 52 uker, sier Røkkum.

Store ressurser
Unn Kristin Olsen er glad for at Parat over mange år har bygget opp en bred og god kompetanse på utfordringene i luftfarten.
– Vi er det største forbundet for flygende i Norge og bistår i dag ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe og en rekke mindre selskaper. Samtidig er situasjonen mest alvorlig i SAS og Norwegian, der vi nå stiller store ressurser tilgjengelig for våre medlemsgrupper, sier Olsen.
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo