Les

Parat ber om tannhelsereform

Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat. Foto: Trygve Bergsland
Den nye regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester, ifølge Hurdalsplattformen. Nå ber Parat om at det settes ned et utvalg som kan gå grundig gjennom tannhelsetjeneste og tannhelselovgivning med sikte på en gjennomgripende tannhelsereform. 
Av Vetle Daler Publisert dato 17.10.2021 21:15
Parats leder, Unn Kristin Olsen, ber i et brev til den nye helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol om at det nedsettes et bredt offentlig utvalg som skal se på dette. Hun skriver at en tannhelsereform kan og bør inneholde elementer om krav til og omfanget av utdanning, autorisasjon og etterutdanning for alle profesjonene, tannhelsesekretær, tannlege og tannpleier. 
– Man må ikke glemme tannhelsesekretærene, som er utdannede og autoriserte fagarbeidere med ansvar for hygiene og smittevern på tannklinikkene. Vi legger derfor til grunn at Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat, som organiserer majoriteten av denne yrkesgruppen, vil være en naturlig del av et slikt offentlig utvalg, heter det i brevet. 

Anne-Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat, ønsker en tannhelsereform velkommen.
– Mange med dårlig tannhelse blir satt ut av det normale arbeidsliv, samfunnsliv og sosiale liv. De skjemmes så over sine tenner at de ikke tør å søke jobber eller å være ute blant folk. Uførepensjon blir inntektskilden, og dette koster samfunnet enorme summer. En gratis eller refusjonsberettiget tannbehandling vil antagelig koste langt mindre, sier hun til Parat24.
 
Les også: Mye bra i Hurdalsplattformen
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo