Les

Parat avviser «nytt» tilbud fra NHO

Parats forhandlingsleder i vekterstreiken, Lars Petter Larsen, sier det ikke er noe nytt i det såkalte tilbudet NHO sendte ut én time etter at streiken var et faktum. Han sier dette er et utspill fra NHO, der arbeidsgiverne forsøker å fremstille vekterne i et dårlig lys.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 16.09.2020 13:10 redigert 16.09.2020 13:33

Larsen sier NHO bare gjentar det samme som ble sagt under meklingen.
– Fakta er at vi er enige om å holde oss innenfor rammene fra frontfaget. NHO vil imidlertid diktere hvordan pengene skal fordeles, uten å ta hensyn til ansattes ønsker og behov, sier Parats forhandlingsleder.

Han sier de tillitsvalgte vil prioritere å bruke en liten del av pengene på dem som jobber natt og helg.

– Vi har siden forhandlingsstart fremmet krav om at tilleggene for natt- og helgearbeid skal økes med to kroner pr time. Tilleggene for natt- og helgearbeid utgjør i dag 26 og 46 kroner, og har stått stille i ti år, sier Larsen.

Parats forhandlingsleder sier det er viktig at arbeidstakere som tar den ekstra belastningen det er å jobbe natt og helg, også får anerkjennelse for dette over lønnslippen.

– Arbeidsgiver avviser våre krav og vil diktere hvordan hvert eneste øre skal fordeles. Når de nå én time etter streikestart fremsetter et «tilbud» som ikke medfører noe nytt, bidrar det kun til å forsure klimaet og vanskeliggjøre saken, sier Larsen.

Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo