Les

Påminnelse: Arbeidstakere har 2-års fortrinnsrett ved korona-nedbemanning

Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad sier at formålet med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere. Foto: Trygve Bergsland.
Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad minner norske arbeidstakere på at alle som har blitt oppsagt som følge av covid-19, har fortrinnsrett til stillingen i to år. Regelen gjelder fram til 31. desember.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 30.11.2021 14:05 redigert 02.12.2021 11:49
Vanligvis gjelder fortrinnsretten etter nedbemanning i ett år etter at oppsigelsestiden er ute.
– Blir du oppsagt før 31. desember i år, har du imidlertid fortrinnsrett i to år hvis virksomheten skal oppbemanne igjen, sier Parat-advokaten.

Reelle forhold er avgjørende
Kambestad understreker at det må være covid-19-pandemien som må være årsaken til at arbeidsforholdet ble avviklet
– Det er de reelle forholdene som skal legges til grunn. Det kreves ikke at oppsigelsen skal være uttrykkelig begrunnet i pandemien, for at 2-årsfristen skal gjelde. Det er tilstrekkelig at arbeidsforholdet er avviklet på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, enten direkte eller indirekte, helt eller delvis, sier han.

Parat-advokaten sier at formålet med en slik fortrinnsrett er å forhindre at virksomheter bruker kortvarige driftsinnskrenkninger for å skifte ut enkelte arbeidstakere, i tilfeller der det ikke kunne skjedd ved saklig oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold.
– Forslaget om utvidet fortrinnsrett kom etter bekymringsmeldinger om at ansatte i private service- og tjenestenæringer, særlig i utelivsbransjen, opplevde å bli oppsagt mens de var permittert. Man mistenkte at det ble gjort for at arbeidsgiver friere skulle kunne ta inn de arbeidstakerne de ønsket, etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen, sier Kambestad.

2-års fortrinnsrett varer til 31. desember
Tiltaket gjelder oppsigelser som skjer i perioden 1. juli til 31. desember 2021. Endringene i fortrinnsretten er et tidsbegrenset koronatiltak, som Stortinget selv ba om å få på bordet. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021. Endringen er innført i arbeidsmiljølovens paragraf 14-2, som et midlertidig tillegg.

Ett år er fortsatt hovedregelen
Normalt varer fortrinnsretten etter en nedbemanning i ett år etter at oppsigelsesfristen er ute. Og denne ettårsfristen vil fortsatt gjelde dersom oppsigelsen ikke skyldes koronaepidemien eller oppsigelsen skjedde før 1. juli 2021, eller etter 31. desember 2021.
 
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo