Les

Oppstart for EU-prosjektet «Kvinner i transportsektoren»

Tirsdag og onsdag denne uken møttes European Transport Workers' Federation's (ETF) kvinnekomité i Brussel. Parats nestleder Anneli Nyberg var tilstede som representant for sivilflyseksjonen. På agendaen stod blant annet oppstart for det nye EU-prosjektet « Kvinner i transportsektoren». 
Av Helene Husebø Publisert dato 07.09.2023 14:40 redigert 07.09.2023 15:06

Prosjektet har som mål å se på hvordan man kan gjøre transportsektoren til et attraktivt arbeidssted for kvinner, og hvordan digitalisering, automatisering og det grønne skiftet kan bidra til dette. Ifølge Nyberg er det nemlig vanskelige tider for rekruttering av kvinner til sektoren, særlig innen bakketransport. 

Prosjektets leder er Silvia Sansonetti, fra FGB i Italia. 

Planen er å gjennomføre fire workshops på prosjektet i løpet av året. I etterkant vil ETFs kvinnekomité utarbeide en rapport, tre faktablader og to anbefalingsdokumenter. 

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo