Les

Oppslutningen om fagforeningene øker

Flere enn før kan tenke seg å være fagorganisert, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Økningen er størst i bransjer hardest rammet av koronakrisen.
Av Vetle Daler Publisert dato 13.08.2020 12:25
Økningen i anerkjennelsen av fagforeningers betydning fortsetter og har gjort et hopp sammenlignet med i fjor. Andelen arbeidstakere som enten er medlemmer, eller kunne tenke seg å bli medlemmer, har også økt.

Andelen fagorganiserte er lavest blant de yngste, men det er også der interessen for fagorganisering er størst blant de uorganiserte, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020.

YS-leder Erik Kollerud mener konsekvensene kunne blitt verre uten et godt organisert arbeidsliv
– Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. Uten vår deltakelse, og uten solide fremforhandlede avtaleverk i bunnen, er jeg sikker på at konsekvensene av krisen ville vært mye styggere for mange, sier Kollerud.

Han mener de etablerte institusjonene i norsk arbeidsliv har hatt en enorm betydning denne våren.
– Økt synlighet av arbeidsmiljøloven, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner kan være en forklaring på at ansatte tillegger fagforeninger en større, positiv betydning enn før, tror Kollerud.

Den høyest økningen kommer altså i de bransjene som ble hardest rammet av koronakrisen: Reiseliv, hotell, restaurant og servering, samt ansatte med kort utdanning i andre bransjer. Dette er også bransjer med lav organisasjonsgrad.

Blant annet vurderer de ansatte fagforeningene som betydelig viktigere enn i fjor når det gjelder lønnsutvikling, rettferdig fordeling, medbestemmelse og jobbsikkerhet.
– Det er særlig gledelig at interessen for medlemskap øker i bransjene som har lidd mest under pandemien. Dette er bransjer hvor organisasjonsgraden ofte er lav, og arbeidsvilkårene også deretter. Nå er det vårt ansvar å vise at vi medlemskap lønner seg, også i det lange løp, understreker Kollerud.

YS Arbeidslivsbarometer har i en årrekke målt at norske arbeidstakere generelt er veldig positive til rollen fagforeninger spiller i arbeidsliv og samfunn. Men det ligger ingen automatikk i at å være positiv til fagbevegelsen betyr at du melder deg inn.
– En stor andel ansatte nyter godt av goder og avtaler fremforhandlet av fagforeninger og deres medlemmer, uten å være medlemmer selv. Fortsatt svarer opp mot 45 prosent at de ikke ønsker å være medlem. Så her har vi åpenbart en jobb å gjøre, understreker YS-lederen.
Våre medlemsblader
Video

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo