Les

Oppfordrer til å delta 8. mars

Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg. Foto: Arve Sigmundstad Fra venstre Arvydas Dragonas, Unn Kristin Olsen, Ronny Kjønsø, Stine Bø, Anneli Nyberg og Sara Nustad Mauland
Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
Av Arve Sigmundstad 07.03.2019 12:19

Kvinnedagen ble første gang arrangert i USA I 1909, og har derfra utviklet seg til en internasjonal markering. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og for å støtte arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner.

I Norge ble den internasjonale kvinnedagen første gang markert i 1915, mens den regelmessige og offisielle markeringen først kom i stand etter andre verdenskrig.

Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til en FN-dag, og er nå en av flere årlige merkedager.

Leder av Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg, Anneli Nyberg, oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg for kvinners rettigheter.
– Det føles som om vi aldri blir ferdig, det er fremdeles en rekke saker på den politiske dagsorden som forteller oss at denne kampen på ingen måte er kommet i mål, sier hun.

Nyberg viser til dagsaktuelle politiske saker som retten til heltid, pensjon fra første krone, kampen mot seksuell trakassering og et kjønnsdelt arbeidsliv.
– Den kampen vi nå står i, handler i første omgang om hvilket arbeidsliv vi skal overlate til våre barn – til våre døtre, sier hun.

Nyberg sier hun ser hvordan forskjellene i samfunnet øker, at kvinner har en løsere tilknytning til arbeidslivet og på mange måter står i en mer sårbar posisjon enn sine mannlige kollegaer.
– Når vi ser det presset arbeidstakeres rettigheter er under, og vi samtidig vet at kvinner rammes ekstra hardt – da må vi alle stå opp og si fra at nå er det nok, sier hun.

Det er et samlet likestillings- og diskrimineringsutvalg i Parat som nå går ut og oppfordrer alle Parats medlemmer og tillitsvalgte om å delta i fredagens markering av kvinnedagen fredag 8. mars.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo