Les

Ønsker bevæpningsutvalg velkommen

Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere bevæpning av politiet. Frank Gran i Norges politilederlag er fornøyd med beslutningen.
Av Vetle Daler Publisert dato 15.02.2022 16:25
Norsk politi er generelt ubevæpnet, men i unntakstilfeller godkjenner Justisdepartementet midlertidig bevæpning. 

Norges politilederlag i Parat (NPL) har lenge etterlyst en ny vurdering av om politiet skal få generell bevæpning. 
– Det vi har etterspurt, og sendt i brevs form til justisministeren, er å skaffe et godt grunnlag for å ta den vurderinga. NPL har stått trygt og godt bak det arbeidet som det forrige bevæpning og utvalget gjorde i 2017, og mener at det var et godt grunnlag da. Men mye har skjedd siden det, og vi er opptatt av at man nå får en gruppe som ser på dette på nytt og tar med seg den nye hverdagen vi nå står i. Vi er glade for at regjeringen og justisministeren nå har nedsatt et nytt utvalg, sier han til Parat24.

Les også: Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning

Våre medlemsblader
Video

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

Evaluering av nærpolitireformen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo