Les

Ønske om en mer åpen høgskole for Forsvaret

Fungerende rektor Lars Arne Auli ved Forsvarets høgskole sier han ønsker seg en mer mangfoldig studentmasse. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.
Fungerende rektor for Forsvarets høgskole, Lars Arne Auli, vil ha flere sivilister inn i studentmassen. Han mener høgskolen er konform og ønsker seg mer åpenhet.
Av Tellef Øgrim Publisert dato 02.12.2021 8:45 redigert 02.12.2021 16:09

Flaggkommandør Lars Arne Auli tok helt nylig over som rektor og sjef for Forsvarets høgskole da generalmajor Henning-André Frantzen fikk ny jobb i Forsvarsdepartementet. Men når styret ved høyskolen starter prosessen med å skaffe Frantzens etterfølger står ikke Auli på søkerlisten.

Onsdag var han innkalt til Parat forsvars samling for tillitsvalgte på Gardermoen for å snakke om «livslang læring». Det ble en gjennomgang av skolens organisering, forskjellige studier og ikke minst målene for undervisningen som handlet om at høyskolen skal være åpen mot samfunn, akademisk uavhengig forskning og ikke minst skape samspill på tvers av de ulike feltene skolen jobber på.

Balansegang
Det er lett å tenke på høgskolen som et lukket univers, med det ene mål å utdanne seg til militær karriere. Auli gikk et godt stykke i å bekrefte at det er en korrekt beskrivelse av dagens situasjon, men understreket samtidig at skolen også har områder der den må være ubundet. En av dem handler om forskning og utvikling hvor Forsvarets høgskole skal være «fri for bindinger og i overensstemmelse med prinsippet om akademisk frihet».

FHS må, som Auli beskrev det, «balansere to lover», det vil si forsvarsloven og universitet- og høgskoleloven.

Ønsker bredere studentmasse
Ikke minst var han opptatt av målet om å utvide skolens tiltrekningskraft på andre enn de som er på vei inn i en militær karriere.,
– Hele den militære utdanningen er innrettet mot å utdanne militære. De ulike utdanningene er knyttet opp mot militær karriere. Det gjør at studiene blir mye mer lukket enn de egentlig bør være, sier Auli.

Han mente det er veldig mange andre, både innenfor og utenfor forsvaret, som kunne hatt glede av enkeltemner, for eksempel fra høgskolens masterstudium.
– Vi legger om masterstudiet for å tiltrekke oss flere. Mye av den utdanningen vi driver med på Forsvarets høyskole er det flere enn våre offiserer som kan ha behov for, sier Auli.

Han beskriver en prosess for å komme videre fra en situasjon der bare et begrenset antall studenter kan komme inn fordi studiene er rettet inn mot en definert karriere.
– Vi har en begrensning for hvor mange som kan komme inn fordi studiet kvalifiserer for veldig konkrete oppgaver, sier Auli.

Auli snakket varmt for en større bredde i studentmassen, som han mener vil bidra til bedre læring og mer kritisk tenking og generelt mer spennende vinklinger.
– Det er jo Forsvarsstaben som setter rammene, men vi ønsker større mangfold. Vi kan bli ganske konforme. Det hele blir mer spennende når du får inn noen med en helt annen bakgrunn inn i diskusjonene, sier Auli som er på vei mot pensjonstilværelsen, riktignok med sikte på en ny jobb.

 

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo