Les

Omsetningen i industrien øker

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,4 prosent fra oktober til november 2020, viser sesongjusterte tall.
Av NTB Publisert dato 08.01.2021 12:55

Det var økt omsetning i hjemmemarkedet som bidro til veksten, mens omsetningen i eksportmarkedet falt, skriver SSB.

Metallvareindustrien bidro mest til oppgangen fra oktober til november med en oppgang i omsetningen på 18 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon, samt bygging av skip og oljeplattformer, bidro også til å øke omsetningen i industrien.

I tremånedersperioden fra september til november 2020 økte industriomsetningen med 1,8 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode, ifølge sesongjusterte tall.

Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo