Les

Ombudet sier håndhilsevedtak ikke er generelt

Diskrimineringsombudet sier at vedtaket mot den muslimske læreren som nektet å håndhilse på kvinner, ikke gjelder for norsk arbeidsliv generelt.
Av Arve Sigmundstad 06.12.2018 9:11

Det var diskrimineringsnemnda som behandlet saken, og kom fram til at læreren ikke ble diskriminert da han ikke fikk fornyet vikariatet sitt på bakgrunn av håndhilsingen, eller fraværet av den.

– Avgjørelsen retter seg mot Oslo-skolen, en vikarlærer og spørsmålet om forlengelse av et midlertidig arbeidsforhold. Avgjørelsen gjelder ikke norsk arbeidsliv generelt. Flertallet uttaler også at resultatet kan bli et annet dersom den som ikke vil håndhilse var i et ansettelsesforhold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Aftenposten.

Tolketjenesten i Grenland har opprettet personalsak om en tolk som nekter å håndhilse på kvinner etter diskrimineringsnemnda vedtak i saken til en Oslo-lærer.

– Hvis det er riktig at det nå er startet personalsak mot en tolk som nekter å håndhilse på kvinner, blir det ekstra viktig å presisere hva nemnda faktisk har tatt stilling til, sier Bjurstrøm.

Den muslimske læreren har forklart sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord. Mannen klaget Ekeberg skole i Oslo inn for nemnda.

Etter å ha fått ett døgns betenkningstid, har tolken i Porsgrunn som i årevis har nektet å hilse på kvinner, snudd tvert om. Læreren i Oslo har i en tekstmelding til Dagsavisen opplyst at han ikke vil uttale seg om saken før han har fått tid til å fordøye avgjørelsen.

(©NTB)

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com