Les

Oljetransport: Forhandlingsstart mandag

Parats forhandlingsutvalg: Fra Venstre: Preben Espeland (Flytanking), Sander Svanberg Pedersen (AFS Aviation Fuel Services), Jo Hoel (Gardermoen Fuelling Services), Ove Inge Hagen (Sisterne Drift). Foto: Privat.
Forhandlingene er mandag i gang mellom Parat og NHO om Oljetransport. Forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier de forventer lønnstillegg på linje med Frontfaget og i tillegg krever innføring av en sentral minstelønnsstige. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 30.05.2022 14:45 redigert 31.05.2022 8:00
Aune sier at det er frontfaget som legger en stor føring for oppgjøret også når det gjelder Oljetransport. 
– For våre medlemmer på Oljetransport er det viktig å få oppdatert de lokale lønnsbestemmelsene, slik at det kan brukes slik at de brukes mer aktivt enn det det gjøres i flere av bedriftene i dag.  Vi har også utfordringer med at bestemmelsene om fagbrev brukes i alt for liten grad. Vi ønsker at flest mulig skal ha fagbrev, da det har både en positiv betydning for fagutvikling for den enkelte for bedriftene, sier Aune.

Fortsatt usikker prisutvikling 
Han sier usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland fortsatt vil kunne føre til uforutsett økning i energipriser og matvarepriser. 
– I årets oppgjør har vi også måttet ta hensyn til store økonomiske forskjeller mellom ulike virksomheter, men medlemmer innen Oljetransport har forventninger om et løft i årets oppgjør, sier Aune. 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo