Les

Oljenæringen sysselsetter én av ti i privat sektor

Tidligere arbeidsminister Anniken Hauglie er direktør i Norsk olje og gass.
Over 200 000 nordmenn var sysselsatt i olje- og gassnæringen i 2019, viser en ny rapport fra Menon Economics.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.03.2021 17:55 redigert 10.03.2021 19:20
Rapporten fanger ikke opp bevegelser i forbindelse med oljeprisfallet og koronapandemien i 2020, men ifølge Norsk olje og gass-direktør Anniken Hauglie viser andre analyser at aktivitetsnivået er på samme nivå som før pandemien, skriver Nettavisen.

Det er bransjeorganisasjonen som har bestilt rapporten. Til sammen viser den at olje- og gassnæringen sysselsatte 205 000 personer i 2019. Av disse er 24 000 ansatt hos operatører og partnere, 92 000 i leverandørindustrien, og 89 000 i andre kjøp av varer og tjenester.

I Sola og Stavanger står olje- og gassindustrien for over 40 prosent av den private sysselsettingen, viser rapporten. I hovedstaden står næringen for om lag 18 000 arbeidsplasser.

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo