Les

Økt kompetanse i ny reform

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell. Foto: Trygve Bergsland
Arbeidskraft er Norges største rikdom, og økt kompetanse i hele befolkningen vil motvirke ulikheter i landet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartien, Jorodd Asphjell, på Parats statskonferanse. Han presenterte Arbeiderpartiets foreslåtte kompetansereform. 
Av Helene Husebø 05.06.2019 14:46

Asphjell holdt onsdag et innlegg på for statstillitsvalgte på Parats statskonferanse. Temaet var kompetanse i et arbeidsliv i endring, og Arbeiderpartiets forslag til ny kompetansereform som skal opp til vedtak på Stortinget den 17. juni. 

Reformen går ut på at arbeidstakere med lavest formell kompetanse skal bli løftet gjennom videre- og etterutdanning. Ideen er at ved å styrke formell kompetanse, vil ulikheter i arbeidslivet blir utjevnet og arbeidstakere vil få en økende lyst og evne til å jobbe. 

Kompetanseøkning er særlig aktuelt ettersom digitalisering, automatisering og robotisering i arbeidslivet stadig øker. Dette vil først og fremst ramme tradisjonelle lavt utdannede yrker, ettersom arbeidstakere i disse yrkene tradisjonelt sett ikke søker, eller har rettigheter til, å øke sin egen kompetanse. Asphjell mener det derfor blir stadig viktigere å øke individuell spisskompetanse.

– Arbeidskraften er vår største rikdom, og for å sikre fremtidens arbeidsliv er vi nødt til å investere i folk, kompetanse og medarbeidere. Men vi må bygge på det vi mener er gode på, og forbedre vår egen spisskompetanse for å sikre at vi kan bli lengst mulig i arbeid, mener Asphjell.

Les også: Digitalisering og framtidens arbeidsliv

Asphjell og Arbeiderpartiet mener det norske trepartssamarbeidet er ekstra viktig for å løfte norske arbeideres kompetanse og for å støtte den foreslåtte reformen.

– Her må staten, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene jobbe sammen og på hver sin kant for å få til en reell endring i både rettighetene til og godene av økt kompetanse i samfunnet, sier Asphjell.

Han påpeker at det blir stadig viktigere å ha en sterk fagforening i ryggen, særlig for dem med lavest utdannelse.

– Det blir viktigere og viktigere å ha noen som kan snakke din sak og som kan drive frem kompetanseendring, før endringene i arbeidslivet har blitt for store og man faller av lasset, mener Asphjell.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo