Les

Økt automatisering ikke bare bekymringsverdig

Anne Bekkelund fra Teknologirådet mener automatisering faktisk kan gi oss flere jobber. Foto: Ned Alley
Hvordan vil automatisering og kunstig intelligens påvirke jobbene våre etter pandemien? Seniorrådgiver i Teknologirådet, Anne Bekkelund, mener at til tross for at pandemien har virket som en katalysator for kunstig intelligens, trenger vi ikke nødvendigvis å bekymre oss for økt arbeidsledighet.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.11.2021 17:20 redigert 16.11.2021 18:02

Under sitt innlegg på Paratkonferansen påpekte Bekkelund at vi under pandemien trengte «ansatte» som ikke ble syke, ikke fikk innreisekarantene, eller som hostet på kundene.
– Vi ser også at folk har blitt mer positive til å bli betjent av en digital løsning grunnet smittevernhensyn. I tillegg kan industri-roboter gjøre det samme om og om igjen, uten å bli slitne og syke. De melder seg ikke inn i en fagforening en gang, de bare jobber på. Men, hvor blir det da av arbeidsledigheten? spør hun.

Bekkelund mener automatisering overraskende nok faktisk kan gi flere jobber.
– Dette gjelder i hvert fall dersom teknologien øker produktiviteten nok. Økt produktivitet gir lavere priser og økt kjøpekraft, som igjen gir oss flere jobber, sier seniorrådgiveren.

Hun er klar på at teknologien i arbeidslivet for visse grupper kan virke svært muliggjørende, men for andre også hemmende.
– Noen vinner og noen taper på automatiseringen. Noen blir mer produktive av å ha teknologi tilgjengelig, for eksempel en snekker med spikerpistol. På den andre siden kan vaskeroboter overta jobbene til renholdere, som ikke kan hoppe inn i jobben som robotteknikere. Automatiseringen og teknologien treffer altså veldig ulikt for ulike grupper, sier Bekkelund.

Hun oppfordrer til å tenke på hvordan vi ønsker oss at fremtidens arbeidsliv skal se ut.
– Når vi tenker på fremtidens arbeidsliv er vi faktisk med på å skape det. Teknologien vil ta jobbene våre, hvis den ikke hadde vært bedre enn oss til å utføre oppgaver, så hadde vi ikke tatt den i bruk. Spørsmålet er derfor hvordan vi ønsker at fremtiden skal bli, og hvordan vi kan utnytte digitaliseringen og automatiseringen til vår fordel på alle områder, avslutter Bekkelund.

Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten