Les

Økonomisk ruin etter pensjonstap

Helge Hagenes ante fred og ingen fare, men etter en lang yrkeskarriere i en trygg og veldrevet bedrift kom sjokket. Konkurransesituasjonen fører til at bedriften avvikles, og han mistet jobben. Med fem måneder igjen til sin sekstiandre bursdag mister han også retten til AFP. 
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 07.03.2018 8:00
De dårlige nyhetene står i kø for Hagenes. De ansatte var kjent med at konkurransen på blomstermarkedet var hard, men PrimaFlor hadde vært gjennom omstillinger. Det var gjennomført nedbemanninger, og nå var de klar for levere og slåss om nye markedsandeler. Slik gikk det ikke. 
– Etter 22 år var det tøft å få nyheten om at bedriften skulle legges ned. Du vet, alle legger planer og har drømmer. Jeg føler fremdeles jeg har noe å bidra med i arbeidslivet, men så likevel frem til ekstra økonomiske tryggheten som en god AFP-ordning gir. Ved et pennestrøk ble denne tryggheten tatt fra meg, sier Hagenes. 

Bedriften avvikles
Det var over 80 kollegaer som mistet jobben da PrimaFlor meldte oppbud i januar, de fleste har fått annet arbeid. Hagenes har vært tillitsvalgt for Parat i en årrekke og jobber frem til utgangen av februar, blant annet med selve avviklingen av bedriften. 
– Arbeidsmarkedet er vanskelig. Jeg fyller 62 år i juli og føler nok at alderen taler mot meg når jeg søker nye jobber. Får jeg ingen ny jobb, står jeg ikke bare uten lønnsinntekt, jeg mister også de livsvarige fordelene som følger med AFP-ordningen, sier Hagenes. 

Hagenes sier at han var gjennom et samlivsbrudd for noen få år siden. 
– Alle som har vært gjennom et samlivsbrudd i voksen alder, vet at rent økonomisk er det som å starte på ny. Når mine AFP-rettigheter bortfaller, betyr det et økonomisk tap på om lag 70 000 kroner i året frem til jeg fyller 67, deretter vil det reelle tapet være på omlag 50 000 kroner i året så lenge jeg lever. Klart det merkes, det var ikke slik jeg hadde planlagt pensjonisttilværelsen, sier Hagenes. 

Han er likevel optimist og tror fremdeles det kan finnes en plass for ham i arbeidslivet. 
– Politikerne snakker mye om at vi må stå lenger i arbeid, likevel kjenner jeg på kroppen hvor vanskelig det er å være en godt voksen arbeidssøker. Her burde politikerne komme på banen med tiltak eller støtteordninger som bidrar til at bedriftene faktisk ansetter også oss i aldersgruppen 60 pluss, sier Hagenes 

AFP-fella
For å opprettholde retten til AFP må man være i jobb frem til den dagen man tar ut AFP, og det ikke mulig å ta ut AFP før man fyller 62 år. 
– For min del er det jo bare snakk om noen få måneder fra jeg avslutter mitt arbeidsforhold i PrimaFlor, til jeg fyller 62 år, sier han.

Når man bare måneder før pensjonsalder opplever at deler av pensjonsordningen faller bort, har det store konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. 
– Det er et sjokk, det er som om teppet dras under beina på deg. Som tillitsvalgt og gjennom et langt yrkesaktivt liv har jeg hatt en forventning om hvordan økonomien min vil være, også etter at jeg går av med pensjon. Nå står jeg i en situasjon hvor kanskje pensjonen og økonomien min blir en helt annen enn hva jeg hadde forventet, det er bittert, sier Hagenes. 

Han håper imidlertid han skal finne seg ny jobb, og helst i en bedrift som har AFP-ordning.
– Etter mange år i bransjen har jeg jo opparbeidet meg et nettverk, så jeg håper det skal løse seg også for meg, sier Hagenes.

Administrerende direktør i PrimaFlor, Ingunn Haugen Hegdal, sier dette er en trist sak. 
– Vi har hatt et sterkt ønske om å hjelpe de ansatte med reelle oppgaver innenfor regelverket til AFP-ordningen. I denne konkrete situasjonen har ikke det vært mulig, og jeg opplever lovverket som altfor firkantet, sier Hegdal.

Hun sier bedriften gjerne skulle kunnet strukket seg lenger for å hjelpe Hagenes som åpenbart har havnet i en vanskelig skvis, men det åpner ikke lovverket for. 
– Det er ikke arbeid og oppgaver igjen i selskapet, og da klarer vi heller ikke å dokumentere at det utføres reelt hensiktsmessig arbeid, noe som er et krav for å kunne opprettholde rettighetene til AFP-ordningen, sier Hegdal. 

Parat-advokat forklarer reglene
Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, sier AFP-ordningen opprinnelig var ment for «sliterne», dem med tunge jobber. De skulle kunne gå ut av arbeidslivet tidligere med en verdig pensjon. 
– I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 ble ordningen for private virksomheter endret fra å være en tidsavgrenset ordning fra 62 til 67 år, til et livslangt påslag på alderspensjonen fra Folketrygden, sier Moen.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtalene, men den er ikke lik for offentlige og private virksomheter.
– Alle offentlig ansatte er omfattet av AFP-ordningen, der AFP fortsatt er en tidligpensjonsordning for dem mellom 62 og 67 år. I private virksomheter må du jobbe i en bedrift som har tariffavtale og er tilsluttet AFP-ordningen, for å få AFP. AFP kan i slike bedrifter tas ut fra 62 år og gis som en livsvarig ytelse. Dette som et tillegg til alderpensjonen fra Folketrygden, sier Moen. 


Alle AFP-fellene
Her er eksempler på hvordan du kan miste dine pensjonsrettigheter:
Bedriften nedbemanner eller går konkurs (du må være ansatt i en AFP-bedrift den dagen du begynner med å ta ut rettighetene).
Du kan ikke ha mottatt sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV i mer enn 52 uker i løpet av de siste tre årene.
Du må ha jobbet i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene før du fyller 62 år.
I løpet av de tre siste årene før du fyller 62 år, kan du ikke ha et opphold på mer enn 26 uker fra en bedrift med AFP-ordning.
Du kan ikke motta uføretrygd fra NAV etter at du har fylt 62 år.Foto: Marit Hommedal
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo