Les

Økning i ledigheten i juli

Antallet registrerte helt arbeidsledige økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.
Av NTB-Oda Ertesvåg 05.08.2019 14:00
Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1.200 personer.

– Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2.800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Andelen helt ledige lå på 2,3 prosent i juli justert for sesongvariasjoner. Det er en oppgang fra juni, da tallet på helt arbeidsledige falt med rundt 600 personer.

Handelsbankens analytikere mener økningen er overraskende.
– Litt overraskende økning i ledigheten i juli, på den svake siden av forventningene, skriver de på Twitter.

Ved utgangen av juli var det registrert 66.300 helt arbeidsledige hos Nav, og totalt 76.900 personer inkludert de som er arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Bruttoledigheten utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innenfor akademiske yrker med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er høyest i Østfold med 3,2 prosent, foran Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med 1,5 prosent.

Ledigheten er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år med 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Navs arbeidsledighetstall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. SSBs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

(©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo