Les

Offshore-arbeider tapte sak om arbeidstid i Høyesterett

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, var med som partshjelper i saken om arbeidstid.
En oljearbeider fra Schlumberger Norge AS tapte nylig en sak om arbeidstid Høyesterett. Parat-advokat Sigurd Øyvind Kambestad var med som partshjelper for IndustriEnergi i LO som førte saken på vegne av oljearbeideren.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 06.11.2023 12:30 redigert 06.11.2023 13:51

Saken handlet om retten til redusert arbeidstid for oljearbeideren. Nå har dommen falt, og Høyesterett gav ikke oljearbeideren medhold.

Les mer om bakgrunnen for saken i Høyesterett

Redusert arbeidstid, men ikke disponibeltid

Oljearbeideren i Schlumberger arbeider på plattformer i Nordsjøen. Han er ikke fast ansatt og har ikke fast arbeidstid.

– Arbeidsavtalen er slik at arbeidstiden skal legges innenfor angitte perioder, som kalles disponibeltid. Oljearbeideren søkte om redusert arbeidstid på grunn av omsorg for et lite barn, at han ventet nytt barn samt at ektefellen hans jobber turnus i helsesektoren. Det fikk han innvilget ved at arbeidstiden ble redusert, mens disponibeltiden var den samme. Ordningen hjalp oljearbeideren lite fordi den reduserte arbeidstiden kan legges innenfor den samme disponibeltiden, sier Kambestad.

Høyesterett gav arbeidsgiver medhold

Schlumberger mener at det kun er de dagene og timene du er sendt ut på jobb som skal regnes som arbeidstid, og ikke de resterende dagene av disponibelperioden du må være tilgjengelig for arbeidsgiveren. Nå har altså Høyesterett gitt selskapet medhold i denne tolkningen.

–  Høyesterett mente at disponibeltiden ikke er arbeidstid og derfor ikke kan kreves redusert etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, sier Kambestad.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup