Les

Nytt vedlikeholdssenter for F16

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
AIM Norway er enig med den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin om å etablere et vedlikeholdssenter i Norge for F-16-fly. Dette skal brukes av flere land.
Av NTB 26.03.2019 15:00

AIM, som står for Aerospace Industrial Maintenance, er eid av Forsvarsdepartementet.

Vedlikeholdssenteret blir verdens første Lockheed Martin-lisensierte vedlikeholdssenter for F-16, og skal betjene Det norske luftforsvaret og andre luftforsvar som benytter seg av F-16-flyet.

Senteret vil etableres på Kjeller, i et vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingssenter som Luftforsvaret allerede benytter seg av.

Direktør Susan Ouzts i Lockheed Martins F-16-program sier selskapet er «ekstremt stolte av vårt lange samarbeid med AIM Norway og Norge», og at senteret etableres som følge av en stor global etterspørsel etter vedlikeholdstjenester for F-16.

AIM Norge er veldig stolte av at Lockheed Martin anerkjenner vårt erfarne personell, vår kompetanse og kapasitet. Sammen skal vi sikre fortsatt beredskap for eksisterende og nye operatører av F-16, sier administrerende direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway.

Norge har besluttet å fase ut F-16-flyene i løpet av 2022, og erstatte dem med den nyere modellen F35. Norge har nå 9 F-35-fly.

Også F-35 produseres av Lockheed Martin, og på Rygge flystasjon skal det bygges et vedlikeholdssenter for motorene til disse flyene. Det skal etter planen stå ferdig sommeren 2020.

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com