Les

Nytt regionutvalg i sør

Nytt styre er valgt for Parats regionutvalg sør.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.09.2021 15:50
Dette er det nye styret:

Sissel Eilefstjønn, Skatteetaten (leder)
Anne Lise Olsen, VAF – Tannhelse
Knut Agnar Bøstein, Falck Redning AS, Larvik
Anne Britt Skomedal, Vitusapotek Elefanten Kristiansand
Hanna Kristine S. Korsvik, Universitetet i Agder (UIA)

Vararepresentanter:
Kim Finseth, Kystverket, Horten
Cecilie Holt, NAV Larvik
Jan Morten Lillehagen, Securitas 
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten