Les

Nytt regionutvalg i midt

Nytt styre er valgt for Parats regionutvalg midt.
Av Vetle Daler Publisert dato 17.09.2021 15:25
Dette er det nye styret:

Morten Mørch, NTNU (leder) 
Ronny Johannessen, NAV It Forretningspartner 
Karina Holm Johansen, distriktstannklinikken Hareid 
Vigdis Rønningen, NTNU 
Arne Duun, NAF 

Vararepresentanter:
Mona Susan Kolstad, Steinkjer tannklinikk 
Pall Ragnar Olafsson, St. Olavs Hospital 
Bjørg Width, Politiets fellestjenester 
Våre medlemsblader
Video

Nå starter storrengjøringen

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten