Les

Nytt nasjonalt veteranmonument avduket

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Forsvaret/Torbjørn Kjosvold
Fredag avduket H.M. Kongen det nye nasjonale veteranmonumentet på Akershus festning. Samme dag ble det også gjennomført en medaljeseremoni, der en rekke høyt rangerte medaljer ble overrakt.
Av Helene Husebø Publisert dato 27.08.2021 15:25 redigert 27.08.2021 15:51

Ifølge statsminister Erna Solberg er monumentet reist som et synlig og tydelig symbol for å hedre og anerkjenne alle dem som på Norges vegne har tjenestegjort i internasjonal operasjoner. 
– Plasseringen på festningen skal gi rom for ettertanke, anerkjennelse og refleksjon. Monumentet skal også skape en verdig ramme rundt markeringer og seremonier, sa hun under avdukingen. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen minnet om at Norge bidrar med personell i internasjonale operasjoner for å bidra til internasjonal stabilitet og sikkerhet, og fremme demokratiske verdier.
– Samtidig har dette en pris. Vi må aldri glemme de som var villige til å ofre alt for våre verdier. For å understreke dette, tente vi også i dag den evige flamme. Flammen symboliserer det evige minnet om de som ga sitt liv i tjeneste for Norge, sa han. 

Regjeringen, Kongehuset, Forsvarsdepartementet og Forsvaret, samt inviterte fra det offisielle Norge og andre spesielt inviterte, var til stede under avdukingen.

Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten