Les

Nytt a-krimsenter åpnet i Alta

Einar Kaldhol, Parat politiet (t.v) og Kjetil Ravlo, NPL. Foto: Vetle Daler
Tirsdag åpnet arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen et nytt senter mot arbeidslivskriminalitet (a-krim) i Alta. 
Av Vetle Daler Publisert dato 01.11.2022 16:15
A-krim er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og forhindre a-krim.

Slike a-krimsentre finnes i dag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Og nå altså i Alta. 

Det er politiet som har ansvaret for å bygge opp a-krimsenteret. Lederne for Parats medlemsgrupper i politiet, Einar Follesøy Kaldhol (Parat politiet) og Kjetil Ravlo (Norges Politilederlag i Parat), er positive til tiltaket.
– Erfaringene med a-krimsentrene i Oslo, Bergen og andre byer har vært kjempepositive. Finnmark er et stort distrikt, og det er viktig at senteret får tilstrekkelig med ressurser til å være et godt fagmiljø, sier Einar Kaldhol.

Kjetil Ravlo sier han er enig i at det er viktig at det bygges et fagmiljø som er solid over tid.
– Økonomisk kriminalitet er et satsingsområde, så alle grep som kan bidra til å styrke innsatsen her, må møtes med positivitet, sier han til Parat24.
 
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo