Les

Nyheter fra Parat24 i uke 10

Kvinnedagen og ny leder i Norges politilederlag i Parat er temaene i ukas sending.
Av Vetle Daler 11.03.2019 12:53
Dette er menyen:
Parat forsvar-leder Johan Hovde i 8. mars-lunsj hos statsministeren (00:30)
Felles YS, Unio og LO-frokost 8. mars (03:20)
Hillary Clinton på Oslo-besøk (05:40)
Marit Ellingsen ny leder i i Norges politilederlag (07:20)
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com