Les

Nyheter fra Parat i uke 7

Uro i Norad, vekst i Parat og bryllup på Gardermoen. Se ukas Parat24-sending.
Av Vetle Daler 18.02.2019 9:50
Dette er menyen:

Usikkerhet om reform i Norad (00:20)
Parat vokser (03:50)
Parat-tillitsvalgt gifter seg på OSL (06:35)
Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com