Les

Menn på hjemmekontor bidrar mer til husarbeidet

Menn på hjemmekontor tar mer ansvar for husarbeidet Foto: Istock
I følge Bufdir har pandemien generelt sett vært dårlig for likestillingen. Men det finnes et lyspunkt: Menn på hjemmekontor tar mer ansvar for husarbeidet.
Av Lill Jacqueline Fischer /NTB Publisert dato 18.08.2021 9:50

I rapporten «Likestillingskonsekvenser av covid-19 og tiltak mot pandemien». konkluderer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med at mor i huset gjør mest og mer enn tidligere, skriver Dagens Næringsliv.

Rapporten bygger på undersøkelser gjort av Likestillingssenteret og Yrkesorganisasjonenes sentralforbunds (YS)arbeidslivsbarometer. 1.500 norske par ble av Likestillingssenteret spurt om hvordan de opplevde likestillingen på hjemmekontor.

Det kom fram at kvinner i større grad opplever at de har hovedansvaret på hjemmebane, en tendens som også ble observert i 2020.
– Det er en risiko for at vi får en backlash på likestillingsfronten og fordelingen av oppgaver hjemme, advarer Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret til  Dagens Næringsliv

YS fant imidlertid et lyspunkt i sitt årlige arbeidslivsbarometer, da flere menn som jobber hjemmefra, oppga at de har tatt på seg hovedansvaret hjemme.
Mellom 6 og 7 prosent av mennene i barometeret oppga i 2019 at de tok på seg hovedansvaret når et barn ble sykt. I 2020 var tallet oppe i 10 prosent. 3.000 har deltatt i barometeret.
– Det kan jo se ut som at det at vi har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked for en gangs skyld har slått positivt ut for likestillingen, sier YS-sjef Erik Kollerud om undersøkelsen.

Våre medlemsblader
Video

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

Evaluering av nærpolitireformen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo