Les

Ansatte i departementene raser mot dårlige arbeidsforhold

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet / Flickr
Nærmere 2.500 ansatte i departementene har skrevet under på en protest mot at de ikke får faste kontorplasser i det nye regjeringskvartalet.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 01.06.2018 21:30

Mandag kl. 14 vil underskriftene fra medlemmene i flere fagforeninger overleveres til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), som er ansvarlig for arbeidet med nytt regjeringskvartal.

De ansatte protester blant annet mot arbeidsplasskonseptet i det nye regjeringskvartalet, som er basert på åpent kontorlandskap, uten faste plasser og med «clean desk»-prinsippet, altså at pulten må ryddes når man går for dagen.

De mener også at den vedtatte arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, er for liten.

De ansatte har tre konkrete krav til regjeringen: Alle ansatte skal ha faste plasser, det må legges til rette for konsentrert arbeid og arealnormen må økes.

– Dette er en gruppe ansatte som ikke ofte protesterer mot beslutninger fattet av regjeringen. At så mange er bekymret for sin egen arbeidssituasjon, er et kraftig signal som statsråden bør lytte til, sier de tillitsvalgte fra Unio, Parat, Akademikerne og NTL i en pressemelding. (NTB)

Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo