Les

Nye EU-krav skal hindre falske legemidler

Jørgen Huse. Foto: Legemiddelverket
Ny ordning skal hindre at apotek utleverer forfalskede legemidler. Det betyr også nye rutiner på apoteket.
Av Vetle Daler 08.02.2019 14:16
Lørdag 9. februar innføres nye EU-krav om forsegling og merking av legemidler. Før utlevering til pasient sjekker apoteket pakningen og skanner den unike koden for å kontrollere at legemidlet ikke er forfalsket. Det skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmesider.

De nye kravene kalles sikkerhetsanordninger («safety features») og gjelder alle reseptpliktige legemidler som markedsføres i EU/EØS-området. Veterinære legemidler og apotekfremstilte legemidler er unntatt ordningen.
Det nye direktivet krever at industrien registrerer sine legemidler i en sentral EU-database, og passer på at de blir forseglet og merket i henhold til kravene.

Ifølge Legemiddelverket er forfalskninger er et stadig økende problem i europeiske land. De nye kravene om merking og forsegling skal sikre en ubrutt kjede fra produsent til apotek, og er en del av EUs tiltakspakke mot falske legemidler. 
 
De siste årene har vi sett at nye og dyre kreftmedisiner er spesielt utsatt for forfalskninger. I Norge avdekket vi vårt første og eneste tilfelle i 2014, da stjålne medisiner i Italia ble importert og solgt på norske apotek, sier Jørgen Huse i Legemiddelverket.

Kravene gjelder legemidler som er produsert og frigitt for salg fra og med 9. februar 2019. Legemidler som er frigitt før denne datoen, uten den unike koden og forseglingen, kan selges ut holdbarhetstiden. I en overgangsperiode vil derfor både nye og gamle pakninger være på markedet.

(Kilde: legemiddelverket.no) 
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo