Les

Ny tilskuddsordning for etnisk mangfold i arbeidslivet

En ny tilskuddsordning skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet, opplyser regjeringen.
Av NTB Publisert dato 22.04.2021 15:35 redigert 27.04.2021 11:48

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, opplyser regjeringen torsdag.
– Arbeidslivet tjener på mangfold. Innvandrere i Norge representerer en viktig ressurs for det norske arbeidslivet, som vi går glipp av dersom de ikke kommer i jobb og får brukt sin kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
– Vi vet at det er mange virksomheter som ønsker å styrke sitt mangfoldsarbeid. Det legger vi til rette for med en helt ny tilskuddsordning

Melby sier gevinstene ved økt mangfold er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet og legger til rette for at også innvandrere får brukt sin kompetanse og arbeidskraft.
– Her har Norge fremdeles et forbedringspotensial, sier statsråden.

 
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten